Germanica

 

 Aby sme cudzí jazyk ovládali plynulo, a cítili sa pri jeho používaní komfortne, je ním potrebné žiť.

Nie sú to iba naučené slovíčka vytrhnuté z kontextu, ani gramatické cvičenia mechanicky vypĺňané v učebnici. Pri učení jazyka, je treba sa ním obklopiť.  Byť s ním každý deň v kontakte, vnímať ho všetkými zmyslami. 

To, že sa cudzí jazyk najlepšie učí v krajine kde sa ním rozpráva, je všeobecne známe. Koľkí ale majú možnosť nechať všetko tak a vybrať sa na pol roka do zahraničia, alebo môcť tam poslať svoje dieťa na intenzívny kurz ?

My Vám ponúkame zahraničie u nás doma na Slovensku.