Neustále máme pre Vás...

...

individuálne i skupinové kurzy pre všetky úrovne ovládania NJ podľa GER/CEFR/SERR (spoločný európsky referenčný rámec A1, A2, B1, B2, C1, C2)

detské kurzy NJ / pre deti ktoré sa s NJ ešte nestretli - skvelé pokračovanie nášho denného jazykového tábora s NJ

NJ pre násťročných / deti ktoré NJ už majú v škole a chcú sa v nej zdokonaliť, resp. doučovanie

individuálne hodiny so špecifickým zameraním na vyžiadanie od zadávateľa

 

Pri začatí kurzu absolvujete bezplatnú úvodnú hodinu. Slúži na presné zadefinovanie požiadaviek, určenie Vašej jazykovej úrovne, nastavenie frekvencie a termínov výučby a Vy získate predstavu o tom, v akom duchu sú naše hodiny vedené.

 :)

V priestoroch nás nájdete iba v čase konania kurzov. Osobné stretnutie si je potrebné dohodnúť telefonicky.

 

Napíšte nám o ktorý kurz by ste mali záujem

alebo položte otázku, ktorá Vás v súvislosti s daným kurzom zaujíma.

Radi Vám na ňu odpovieme.