Súhlas so spracovaním osobných údajov - fotografie

Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA Parkové Nábrežie 7, 949 01 Nitra IČO: 45359253, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA a jej aktivít.